Prirejamo in opozarjamoPriporočamo

www.apartma.libris.si

10 naj

 • KRAŠKA HIŠA IN ARHITEKTURAKRASA RENČELJ, LAH

  Knjiga predstavlja in ponuja bogat vir informacij tudi za tiste, ki se ukvarjajo z obnovo arhitekturne dediščine Krasa. Delo je bogato opremljeno s številnimi barvnimi fotografijami in razlagalnimi načrti arhitekture kraških domačij ter slovarjem narečnih besed. Namenjena je torej vsem, ki imajo radi Kras in njegovo kulturno dediščino, kakor tudi vsem tistim, ki ne ostajajo ravnodušni do posebnostih na slovenskih tleh. Avtorja dr. Stanislav Renčelj in dr. Ljubo Lah sta izjemna in pronicljiva raziskovalca arhitekturne dediščine Krasa. Z združitvijo izkušenj in znanj sta celovito predstavila posebnosti kraške arhitekture in njegove značilnosti poselitve od nekoč do danes. Avtorja opozarjata da arhitekturo Krasa odlikuje izjemnost in domiselnost, ki danes v marsičem prekaša sodobne stvaritve. In ravno ta izjemnost je lahko drzen izziv in vzpodbuda za nove ustvarjalne dosežke.

  15,00
  preberi več
 • KOPER MESTNE ZNAMENITOSTI ŽITKO SALVATOR

  Knjiga je izšla v treh jezikih – slovenskem, italijanskem (Capodistria – La cittá e il suo patrimonio) in angleškem (Koper – Town and its heritage). Besedilo je delo priznanega zgodovinarja dr. Salvatorja Žitka, s fotografijami pa jo je opremil Andrej Medica. Knjiga predstavlja največje slovensko obalno mesto in njegovo bližnjo okolico v svojem zgodovinskem razvoju, umetnostno-zgodovinski podobi, bralcu predstavi naravno-geografske značilnosti območja ter posebno pozornost posveti arhitekturnim in drugim zanimivostim iz preteklosti, ki bogatijo današnje razglede Kopra. Obogatena je s številnimi barvnimi fotografijami in obilico dokumentarnega gradiva in je namenjena tako domačinom kot obiskovalcem. Je priročna in jo lahko uporabljamo kot vodnik po znamenitostih Kopra, saj s priloženim zemljevidom in napotki nudi obiskovalcem možnost dveh različnih obhodov po mestu.

  10,00
  preberi več
 • KOPER THE TOWN AND ITSHERITAGE ŽITKO SALAVTOR

  Angleški prevod knjige "Koper: mestne znamenitosti". Besedilo je delo priznanega zgodovinarja dr. Salvatorja Žitka, s fotografijami pa jo je opremil Andrej Medica. Knjiga predstavlja največje slovensko obalno mesto in njegovo bližnjo okolico v svojem zgodovinskem razvoju, umetnostno-zgodovinski podobi, bralcu predstavi naravno-geografske značilnosti območja ter posebno pozornost posveti arhitekturnim in drugim zanimivostim iz preteklosti, ki bogatijo današnje razglede Kopra. Obogatena je s številnimi barvnimi fotografijami in obilico dokumentarnega gradiva in je namenjena tako domačinom kot obiskovalcem. Je priročna in jo lahko uporabljamo kot vodnik po znamenitostih Kopra, saj s priloženim zemljevidom in napotki nudi obiskovalcem možnost dveh različnih obhodov po mestu.

  10,00
  preberi več
 • ZNANOST MIRNEGA ŽIVLJENJA ZUPANČIČ DAVID

  29,99
  preberi več
 • OSTROŽNO BRDO V BRKINIH TREBEC NADA

  39,00
  preberi več
 • HIŠNE ZVERINICE IN DRUGE ZNANKE ŠTOK- VOJSKA NELDA

  22,00
  preberi več
 • VETROVI NA JADRANU BUJIĆ BOJAN,LIČEN MI

  14,00
  preberi več
 • TELO SI VSE ZAPOMNI BESSEL VAN DER KOLK

  44,90
  preberi več
 • RAZVOJ IZOLSKE KIRURGIJE INZGODBE KIRURGA MAHNE STANISLAV

  28,00
  preberi več
 • SREČA NE RASTE NA TUJIH SOLZAH TVRZ SKRINJAR VALERI

  23,00
  preberi več


V AKCIJI

 • KOPER MESTNE ZNAMENITOSTI ŽITKO SALVATOR

  Knjiga je izšla v treh jezikih – slovenskem, italijanskem (Capodistria – La cittá e il suo patrimonio) in angleškem (Koper – Town and its heritage). Besedilo je delo priznanega zgodovinarja dr. Salvatorja Žitka, s fotografijami pa jo je opremil Andrej Medica. Knjiga predstavlja največje slovensko obalno mesto in njegovo bližnjo okolico v svojem zgodovinskem razvoju, umetnostno-zgodovinski podobi, bralcu predstavi naravno-geografske značilnosti območja ter posebno pozornost posveti arhitekturnim in drugim zanimivostim iz preteklosti, ki bogatijo današnje razglede Kopra. Obogatena je s številnimi barvnimi fotografijami in obilico dokumentarnega gradiva in je namenjena tako domačinom kot obiskovalcem. Je priročna in jo lahko uporabljamo kot vodnik po znamenitostih Kopra, saj s priloženim zemljevidom in napotki nudi obiskovalcem možnost dveh različnih obhodov po mestu.

  10,00
  preberi več
 • KOPER THE TOWN AND ITSHERITAGE ŽITKO SALAVTOR

  Angleški prevod knjige "Koper: mestne znamenitosti". Besedilo je delo priznanega zgodovinarja dr. Salvatorja Žitka, s fotografijami pa jo je opremil Andrej Medica. Knjiga predstavlja največje slovensko obalno mesto in njegovo bližnjo okolico v svojem zgodovinskem razvoju, umetnostno-zgodovinski podobi, bralcu predstavi naravno-geografske značilnosti območja ter posebno pozornost posveti arhitekturnim in drugim zanimivostim iz preteklosti, ki bogatijo današnje razglede Kopra. Obogatena je s številnimi barvnimi fotografijami in obilico dokumentarnega gradiva in je namenjena tako domačinom kot obiskovalcem. Je priročna in jo lahko uporabljamo kot vodnik po znamenitostih Kopra, saj s priloženim zemljevidom in napotki nudi obiskovalcem možnost dveh različnih obhodov po mestu.

  10,00
  preberi več
 • ČIČKE PREKVANTICE Z GOCA PODBERSIČ RENATO

  Nova knjižna zbirka zajema folklorne obrazce iz Slovenske Istre od vrhov Čičkararije na severu, do sečoveljskih solin in Piranskega zaliva na jugu; od Rižane in koprskega zaliva na vzhodu, do pregarske planote in Dragonje na zahodu. V njej so zbrani reki, rekla, primerjalna rekla, pozdravi, uganke, zagovori, uroki, kletvice, zakletve, prisege, molitvice, blagoslovi, vraže, sanje, obredna besedila, voščila, zbadljivke in otroška slovstvena folklora.

  21,00
  preberi več
 • PADNA PUCER ALBERTO

  Prav tako pri založbi Libris je izšla nova knjiga zgodovinarja in publicista Alberta Pucerja PADNA. Prek številnih fotografij in zanimivega teksta nam avtor predstavi to istrsko vasico, ki za obiskovalce skriva številne zanimivosti.  V knjigo nas uvede s kratko predstavitvijo Padne in z njeno umestitvijo v geografski prostor. Seznani nas z zgodovino kraja, nastankom imena in nam nato predstavi številne naravne in kulturne znamenitosti  vasi. Zanimiva je  tudi predstavitev kulinarike in vaških običajev.  Knjigo odlikujejo številne barvne fotografije Roberta Titana in veliko arhivskih posnetkov. Delo zaključuje kronologija pomembnih dogodkov iz življenja vasi.

  5,00
  preberi več
 • 60-LETNICA PRIKLJUČITVE PRIMORSKE K MATIČNI DOMOVINI ZBORNIK

  Založba Libris je v sodelovanju s Kosovelovo knjižnico iz Sežane izdala zbornik ob šestedeseti obletnici priključitve Primorske k matični domovini. Zbornik zajema prispevke različnih avtorjev, ki osvetljujejo zgodovinsko obdobje in pomen priključitve, govore ob osrednji proslavi v Sežani leta 2007, pričevanja domačinov o zavezniški upravi na tem območju ter bogato slikovno gradivo iz razstave namenjene obletnici v Kosovelovi knjižnici. Uvodni misli dr. Stanislava Renčlja sledijo prispevki dr. Branka Marušiča, ki osvetli zgodovinsko dogajanje na tem ozemlju vse od 16. stoletja dalje, dr. Damijana Guština o osvoboditvi Primorske leta 1945, dr. Cvetka Vidmarja o zavezniški vojaški upravi Julijske krajine, poglavji namenjeni življenju v Štanjelu (Olga Abram) ter šolstvu (Lucija Prihavec) v času zavezniške uprave in prispevek dr. Gorazda Bajca o premični meji Julijske krajine. Navedena zgodovinska dejstva nam približajo pričevanja domačinov, prek katerih nam nedavna zgodovina oživi pred očmi. Prispevke in pričevanja dopolnjujejo slike z razstave, ki so si jo številni obiskovalci ogledali leta 2007 v Sežani.

  5,00
  preberi več
 • KRAS:KAMEN IN ŽIVLJENJE RENČELJ STANISLA

  S knjigo Kras, kamen in življenje je avtor pričaral Kras v vsej svoji lepoti. Govori o življenju in kamnu, ki je na Krasu dominanten. Kamen je sestavni del vsakega Kraševca, lahko pa postane tudi del vsakega, ki mi je Kras blizu ali si ga želi spoznati. Knjiga je bogato opremljena s številnimi fotografijami in skicami kamnoseških izdelkov. Preko kamna se bralec srečuje z dediščino Krasa. Kamen je pomenil preživetje, saj so si z delom v kamnolomih služili vsakdanji kruh; je sinonim za arhitekturo Krasa oziroma kraške vasi, pomeni shrambo za teran in pršut, material za kiparske umetnine- kamen je naravno bogastvo Krasa in zagotovo vrednota,, katero je treba negovati in ohranjati, kamen pa bo zato odslikoval vse nas.

  10,00
  preberi več
 • KRAŠKA HIŠA IN ARHITEKTURAKRASA RENČELJ, LAH

  Knjiga predstavlja in ponuja bogat vir informacij tudi za tiste, ki se ukvarjajo z obnovo arhitekturne dediščine Krasa. Delo je bogato opremljeno s številnimi barvnimi fotografijami in razlagalnimi načrti arhitekture kraških domačij ter slovarjem narečnih besed. Namenjena je torej vsem, ki imajo radi Kras in njegovo kulturno dediščino, kakor tudi vsem tistim, ki ne ostajajo ravnodušni do posebnostih na slovenskih tleh. Avtorja dr. Stanislav Renčelj in dr. Ljubo Lah sta izjemna in pronicljiva raziskovalca arhitekturne dediščine Krasa. Z združitvijo izkušenj in znanj sta celovito predstavila posebnosti kraške arhitekture in njegove značilnosti poselitve od nekoč do danes. Avtorja opozarjata da arhitekturo Krasa odlikuje izjemnost in domiselnost, ki danes v marsičem prekaša sodobne stvaritve. In ravno ta izjemnost je lahko drzen izziv in vzpodbuda za nove ustvarjalne dosežke.

  15,00
  preberi več
 • KRAŠKI TOPONIMI TITL JULIJ

  Knjiga Kraški toponimi evidentira in obravnava krajevna imena Komenskega in Sežanskega krasa ter območja Vrhov, ki ležijo na področju sedanjih občin Komen in Sežana. Imena na sploh so stari zgodovinski spomeniki, so bogati dokumenti o pokrajini in času, v katerem so nastala. Študija o toponimih je razdeljena na več poglavij, ki govorijo o različnih vplivih na nastanek posameznih krajevnih poimenovanj. Tako med izredno močne vplive sodijo na primer zemeljsko površje, vpliv kamenin in voda, mnogo toponimov je povzetih po rastlinskem in živalskem svetu. Avtor poudarja pomembnost krajevnih imen, ki pa so v Sloveniji nezadostno zbrana in tudi zelo ogrožena. Zato sta sistematični zbor in razlaga kraških toponimov toliko bolj dragocena in nepogrešljiva zgodovinska dokumenta ter obenem vir in vzpodbuda za nadaljnja raziskovanja. Knjiga je opremljena s skicami in podatkovnimi tabelami, slikami ter seznamom imen po katastrskih občinah.

  5,00
  preberi več
 • ZAGORJE IN DRUGI ZGORNJEPIVŠKI KRAJI FATUR SILVO

  Knjiga ZAGORJE IN DRUGI ZGORNJEPIVŠKI KRAJI je darilo Silva Faturja Pivčanom ob letošnjem visokem jubileju, 140-letnici tabora na Kalcu.

  Zgodovinsko berilo se začenja s podatki o prvotnih prebivalcih, bivajočih po gradiščih že pred Kristusovim rojstvom, orisuje srednji in novi vek, se zadrži ob zgornjepivškem 19. stoletju, ki je te kraje narodnostno ozavestilo, oriše obe svetovni vojni in črni fašistični desetletji med njima, veselje ob osvoboditvi, ki pa je spričo krutih posegov nove oblasti hitro poniknilo v krizi okoli leta 1950.

  Na skoraj 250 straneh s fotografijami ter drugim ilustrativnim in dokumentarnim gradivom bogate monografije, ki jo je oblikoval Romeo Volk, je avtor zgornjepivški prostor umestil v zgodovinsko-kulturni okvir.

  15,00
  preberi več
 • NA JURŠKI ZEMLJI URŠIČ IRENA

  Avtorica je odgrnila nekaj zaves preteklosti, razkrila nekaj skrivnosti, se zavrtala v stare listine, brala in spraševala – in se postopoma z vztrajnim in logičnim približevanjem dokopala do let, v katerih so se rojevale in rodile Juršče. In Juršče bodo poslej za trohico manj skrivnostne, a nič manj samosvoje, kot so bile vse doslej. Jurščani pa upravičeno vse bolj ponosni, saj so s to knjigo dobili v roke rojstni list svoje vasi, kakršnega nima še noben drug kraj na Zgornji Pivki.  

  5,00
  preberi več
 • OKRUŠKI: ESEJI, ŠTUDIJE,SPOMINI FATUR SILVO

  Okruški so eseji, študije in spomini znanega slavista Silva Faturja. Avtor sestavke ponuja v branje, premislek in presojo vsem tistim, ki sta jim materinščina in knjiga tudi na začetku 21. stoletja še dragoceni vrednoti. V sestavkih razmišlja o pomembnih literatih, znanih ljudeh in pomembnih dogodkih, ki so zaznamovali njegova prizadevanja za negovanje materinščine. Avtor želi s to knjigo tudi kakemu mlajšemu bralcu »obuditi ali šele vzpodbuditi domačnostno občutje tega našega slovenskega sveta.«

  8,00
  preberi več
 • NA OBZORJU DAN VEZOVNIK VERA

  5,00
  preberi več
 • NISMO ROJENI LE ZASEBELEŽKE UČENCA DUHOVNOSTI PAVLIHA MARKO

  Nismo rojeni le zase je najnovejše delo uglednega pravnika in nekdaj vplivnega politika dr. Marka Pavlihe. V knjigi želi avtor z nami deliti svoja razmišljanja o temeljnih vrednotah našega bivanja. O tistih preprostih rečeh, ki jih v pehanju za materialnim bogastvom, ugledom in prestižem, velikokrat ne znamo ali nočemo videti. Zato je ta knjiga s številnimi citati in obsežnim seznamom literature, ki nam jo avtor priporoča v branje za »poglobljene duhovne urice«, koristen bralni pripomoček za vse, ki bi v zrcalu radi ugledali svojo pravo podobo.

  10,00
  preberi več
 • NOTARIAT1994-2009 KOVAČIČ NEVENKA

  Namen tega pisanja je prikazati notariat na Slovenskem po ponovni uvedbi leta 1994, predvsem pa na enem mestu navesti vire, literaturo, blišč in bedo aktivnosti, težave in uspehe na novo uvedene pravosodne institucije v njenem petnjastletnem obdobju in omogočiti vpogled v to vejo pravosodja tako novim notarjem kot zainteresiranim osebam. Doslej se je veliko pisalo o notariatu, a zelo fragmentarno in razpršeno.

  "Cilj knjige zagotovo ni prikazati zgodovinske resnice o notariatu, saj je obdobje delovanja prekratko, akterji so še živi, veselja še evforična ali rane nezaceljene in brazgotine še boleče. Resnica pa že dolgo ni ena sama. Pisala sem na podlagi meni dostopne dokumentacije, dosegljivih podatkov in lastnega arhiva."

  10,00
  preberi več
 • OD SVETEGA DUHA IN NAZAJ ZONTA EMIL

  V založbi Libris smo izdali knjigo znanega istrskega glasbenika in etnomuzikologa Emila Zonte OD SVETEGA DUHA IN NAZAJ. To je knjiga ljubezni; ljubezni do človeka in Istre. Pisana je s toplino in hudomušnostjo.  Knjiga prinaša avtentično pričevanje avtorja o življenju v Istri in njegovem rojstnem kraju Svetem Duhu, v polpretekli dobi. Avtor svojih spominov na otroštvo ne korigira, kvečjemu jih mestoma dopolni s svojim zrelim razmišljanjem, kar razmeroma kronološki zapis osvetljuje z današnje perspektive osebnega videnja dogajanj, ki so se zaradi predvojnega, vojnega in povojnega časa trpko zasidrala v otroški duši in jo za vselej zaznamovala. Knjiga je subjektivni zapis, obenem pa pronicljivo izpostavi doživljanja, pod katera bi se podpisali mnogi Istrani. Knjiga je tudi bogata zakladnica etnoloških posebnosti, navad, običajev, duhovnih usmerjenosti,… kot tudi razkošna paleta jezikovne specifičnosti istrskega narečja.

  Emil Zonta je vse svoje življenje posvetil raziskovanju in ohranjanju istrske identitete na glasbenem področju, knjiga Od Svetega duha in nazaj pa je še en kamenček v mozaiku samouresničitve in uresničitve vrednot, ki rastejo iz sozvočja klenih istrskih pokolenj.  Rdeča nit avtorjevega delovanja je vedno bila Istra. Tudi z ustanavljanjem vokalno-instrumentalnih skupin, tako za potrebe radijskih programov, kot za oživljenje kulturne dediščine, je kot dober glasbenik uspel ohranjati identiteto istrskega prostora in upošteval posebnosti tega trijezičnega kulturnega prostora.

  10,00
  preberi več
 • ODHODI - ODHODIPARTENZE - PARTENZE JURINČIČ, ŠTUCIN

  To je pesniška zbirka dveh avtorjev Edelmana Jurinčiča in Jožeta Štucina, pisana v slovenskem in italijanskem jeziku.

  5,00
  preberi več
 • RADOVEDNI GALEB VOLPI LISJAK BR

  Da po slovenskih žilah teče tudi morje so vedele vse naše generacije, z izjemo današnje, ki je  bledenje tovrstnega spomina sprejela za neizbežno dejstvo.

  Iz nuje in tudi zaradi potrebe po ohranjanju identitete, je Tržačan, kapitan Bruno Volpi Lisjak stopil v bran slovenskemu ribiču in pomorcu ter napisal vrsto raziskovanih del, ki opredeljujejo in potrjujejo Slovence kot mediteranski narod vse od naselitve.

  Tokrat se nam predstavlja  z dokumentarnim romanom »Radovedni galeb«, ki je pred kratkim izšla pri knjigarni in založbi Libris, v katerem je zbral, tako jih sam imenuje, sončne  pripovedi z galebom na možnarju. Zanimivi spomini protagonistov, življenjsko vezanih na morje, pletejo nenavadno literarno obliko, ki ponuja bralcu nove razsežnosti življenja. Od zgodovine in nepojasnjenih dilem v zvezi z družbenimi in političnimi sistemi, do vprašanja o absolutni stvarnosti ali Boga. Razmišljanja in pričevanja skuša tudi na filozofski način povezovati radovedni galeb, ki skozi delo ohranja vlogo čuvaja pomembne preteklosti.

  10,00
  preberi več
 • VONJ PO JASMINU PRIBAC BERT

  Zbirka poezij, posvečenih šavrinski Istri. To je zbirka spominov na mladost, govori o nostalgiji izseljenstva in lepoti te čudovite pokrajine ob morju in njenih ljudeh.

   

  5,00
  preberi več
 • 80,0012,00

  5,00
  preberi več
 • ŠAVRINSKO IN ISTRSKO BENEŠKOBESEDJE NA PIRANSKEM TODOROVIĆ SUZANA

  Avtorica je ustrezno uporabila metodo zbiranja narečnega gradiva na podlagi vprašalnic obstoječih lingvističnih atlasov Istre in širše, kar je dopolnila z lastnimi vprašanji, in to v vprašalnici pravilno označila. Ustrezno je uporabila tudi metoda analize narečnega besedišča na različnih ravneh jezikovnega opisa (predvsem glasovnega).


  Avtoričina natančnejša razmejitev istrskih govorov ter istrobeneškega narečja bo pomembno dopolnila Logar-Riglerjevo Karto slovenskih narečij, s čimer bo slovenska strokovna in laična javnost natančnejše seznanjena z jezikovno realnostjo v slovenski Istri.


  V monografiji dr. Suzana Todorović predstavlja tudi druge ugotovitve, ki so pomembne za razvoj slovenske dialektološke vede.

  12,00
  preberi več
 • SONCE NA ASFALTU-SLONCE NAASFALCIE-IL SOLE SULL'ASFA BIEDRZYCKI MILOS

  Pesniško zbirko mladega poljskega avtorja Milosza Biedrzyckega (1974) s slovenskimi koreninami (rojen v Kopru) lahko beremo trijezično: slovensko, poljsko in italijansko. Z navidezno lahkotnim in sproščenim izrazom se pesnik dotika navzkrižnih in prepletenih vzgibov, ki vrtijo svet. Pesnik zaznava svoj svet in svojo zemljo v lepotah narave in kulture: arhitektura Krakova, razčlenjenost Karpatov, skrivnosti Mazurskih jezer, zgodovinsko stkani Gdansk vzporedno stopajo ob večnih človeških intimnih izkušnjah. Milosz Biedrzycki je prejemnik mnogih nagrad na literarnih natečajih, literarna in tudi obča javnost ga priznava kot enega najzanimivejših pesnikov novega vala.

  3,00
  preberi več
 • SLOVENSKO ISTRSKO IZRAZJE VZALEDJU KOPRA TODOROVIĆ SUZANA

  Po izidu monografij Narečno besedje piranskega podeželja (2014) Suzane Todorović in Rožane Koštiál in Šavrinsko in istrskobeneško besedje na Piranskem (2015) Suzane Todorović, ki beležita šavrinsko in istrskobeneško besedje s Piranskega, je pred nami knjiga Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra, v kateri je zapisanih približno 4.000 narečnih izrazov treh vasi koprskega zaledja, in sicer Boršta, Krkavč in Tinjana.

  12,00
  preberi več
 • SKRIVNOST VELIKEGA BRATA24 FRAMEOV BELČIČ BOŠTJAN

  Ko je bila leta 1938 na radiju prvič predvajana Wellesova Vojna svetov, je na ameriški vzhodni obali zavladala popolna panika. Ljudje, ki so še šele privajali na radijski medij, so verjeli vsaki besedi, ki je prišla iz zvočnikov in skušali ubežati izmišljeni invaziji z Marsa. Kljub temu, da niti en odstavek ni odražal resnice. Knjiga 24 frameov je drugačna. Nastala je v Sloveniji in v slovenščini. Če je Wellesova zgodba pred desetletji Američanom v kosti nagnala votel strah, je Boštjan Belčič s svojim romanom o korporaciji, ki je odkrila neslutene možnosti, ki jih ponujata...

  2,00
  preberi več
 • MOČ KLETVE, MOČ MOLITVE ZONTA EMIL

  Knjiga prinaša avtentično pričevanje avtorja o življenju v njegovem rojstnem kraju Svetem Duhu pri Buzetu in v njegovi širši okolici. Zgodbe se pričnejo v času po 2. svetovni vojni in so nadaljevanje pripovedovanj iz prve knjige. Avtorjeva zaokrožena čutna pokrajinska proza, prepletena z ustnimi viri domačinov in prijateljev, fotografskimi spomini in slikovnim gradivom dokumentov, certifikatov in ostalih zapisov, bo v marsikom obudila spomine na tematike tedanjega povojnega časa – ustanavljanje zadrug, davščina, sodni procesi, ustrahovanja, emigracije, novi kulturni vplivi…

  "Tako je veliko do zdaj zamolčanega v tej knjigi odkritega. /…/ Ampak tudi to so neprecenljivi kamenčki iz preteklosti naše Istre, ki jih Emil Zonta tako lepo zlaga v ta mozaik, pretkan z molitvami in kletvami, ter zaključuje z optimizmom - glasbo…" piše o knjigi avtor spremne besede Alberto Pucer.

  10,00
  preberi več