Medgeneracijsko ohranjanje slovenskega istrskega narečja v Slovenski Istri

Naziv operacije

Medgeneracijsko ohranjanje slovenskega istrskega narečja v Slovenski Istri

Akronim operacije

Istralekt

Vodilni partner:

Libris,  trgovsko in knjigotrško podjetje d.o.o. Koper

Partnerji:

Turistično društvo Šmarje

Libris, d.o.o. Koper

Eko-Humanitatis, Zavod za multidisciplinarno raziskovanje in udejstvovanje na področju trajnostnih rešitev, ekologije in humanističnih ved, Ankaran

Vsebinska utemeljitev operacije:

Dolgoročni namen operacije je prispevanje k ohranjanju in revalorizaciji narečja in kulturne dediščine v Slovenski Istri kot obliki ohranjanja nesnovne kulturne dediščine in lokalne identitete na območju, kjer je zaradi demografskih sprememb v preteklosti tovrstna kulturna dediščina ogrožena, saj je vse manj narečnih govorcev.

Cilji operacije:

Doseženi cilji bodo pozitivno prispevali k osnovnemu namenu, tj. ohranjanju istrskega narečja in kulturne dediščine. Pomemben vidik operacije je tudi medgeneracijsko sodelovanje, ki je za ohranjanje narečja ključno. S sodelovanjem starejših prebivalk/cev in šolarjev na delavnicah in predavanjih bomo ustvarili pogoje za neposredni prenos narečja, hkrati pa bomo z aktivnostmi za širšo javnost (prireditev, portal, knjiga) omogočili spoznavanje narečja tudi drugim segmentom. Namen in cilji operacije so skladni s SLR, ki med drugim navaja problem pomanjkanja identitete, kot cilj opredeljuje ohranjanje in oblikovanje novih vsebin v povezavi s kulturno dediščino in možnostjo povezav z zgodbarjenjem (storytelling) ter vključevanje ranljivih skupin, kot so starejši.

Rezultati operacije:

V okviru operacije bomo:

  • izvedli 10 delavnic o narečju na osnovnih šolah
  • izpeljali 5 predavanj o narečju na območju LAS
  • pripravili 2 narečna festivala
  • izdali bomo knjigo
  • oblikovali bomo spletni portal
  • izpeljali zaključno prireditev

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: »Evropa investira v podeželje«

 

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja
Program razvoja podeželja