Najbuljše iz Istre

Naziv operacije

NAJBULJŠE IZ ISTRE 

Akronim operacije

Najbuljše iz Istre

Vodilni partner:

Središče Rotunda, primorski družbeni center, Koper, so.p.

Partnerji:

Trgovsko in Knjigotrško podjetje Libris, d.o.o., 

Zadruga Zakladi Istre, z.o.o.,

Zadruga Mares z.o.o.

Zlato jabolko, trajnostne rešitve, d.o.o.

Vsebinska utemeljitev operacije:

Namen operacije je spodbujati pomen ohranjanja nesnovne kulturne dediščine, osveščanje lokalnega prebivalstva o trajnostnem turizmu, ribolovu, kmetijstvu, obrtništvu, storitvah in proizvodov ter preko izobraževanj nagovarjati ciljno javnost k nakupu pridelkov in izdelkov ter storitev, ki ne ogrožajo okolja in so lokalnega izvora ter prispevajo k boljšemu gospodarskemu razvoju regije. Tematsko organizirani dogodki bodo imeli kot eno od prioritet prehod v zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri preko preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in boljšega ločevanja odpadkov.

Cilji operacije:

Operacija se osredotoča na ozaveščanje lokalne in širše javnosti o pomenu ohranjanja nesnovne kulturne dediščine narečij, trajnostnega ribištva, kmetijstva ter širše obrti. Podpira se lokalno pridelavo in predelavo in odgovorno pripomore k trajnostnem razvoju morskega in kmetijskega ter mestnega okolja slovenske Istre. Javni interes izhaja tudi iz namere ohranjanja dejavnosti kmetijstva in ribištva, skrbi za okolje, biodiverzitete in zdravje lokalnega prebivalstva.

Izoblikoval se bo model za vrednotenje skupne kulturne dediščine, od katerega bodo imele korist lokalne skupnosti, zlasti turistična podjetja in novo kreativno podjetništvo za vzpodbujanje še večjega zanimanja za ogled teh krajev v živo.

Rezultati operacije na območju LAS:

  • dvig osveščenost o pomenu kulturne dediščine - nesnovna dediščina - narečja,
  • ozaveščenost širše javnosti o ustreznem nakupovanju lokalnih pridelkov in izdelkov, ki ne škodujejo okolju,
  • povečanje prodaje lokalnim pridelovalcem,
  • prosperiteta manjših, lokalnih in okoljsko naravnanih podjetij iz celotne mikro regije,
  • ohranjanje biodiverzitete,
  • vzpostavitev krožnega modro - zelenega gospodarstva.

V okviru operacije bo Trgovsko in knjigotrško podjetje Libris, d.o.o.:

  • Izpeljalo dva dogodka z namenom dolgoročnega ohranjanja narečij kot nesnovno kulturno dediščin in spodbuditi vključenost ranljivih skupin, zlasti starostnikov in otrok.

 

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj"  

 

Povezave do spletnih strani:
EU Skladi (eu-skladi.si)