Novice

Istralekt - narečje v naročju jezika in predstavitev knjige Narod naš dokaze hrani


Knjigarna Libris Koper ob vaškem prazniku "Šupeter po domače"

vabi na:
 
predstavitev projekta Istralekt - narečje v naročju jezika
 
in knjige Narod naš dokaze hrani,

v kateri so zbrani zapisi učitelja, narodnega buditelja, kulturnega delavca in publicista Antona Mihca - Toneta iz Kubeda.
 
 
Sodelovali bodo:

Ingrid Celestina iz Knjigarne Libris,
Tanja Jakomin Kocjančič, urednica knjige in avtorica spremne besede,
Aljoša Pucer z branjem odlomka.
 
Večer bodo obogatile Rožana Špeh in Šavrinkice.
 
 
Aktivnost projekta sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
 
Prireditev bo potekala v skladu s priporočili NIJZ ter upoštevajoč PCT - pogoj.
 
 
 
O knjigi:
 
Narod naš dokaze hrani je naslov knjige Antona Mihca - Toneta iz Kubeda, učitelja, narodnega buditelja, kulturnega delavca in publicista. V njej so zbrani zapisi, objavljeni v letih 1945−1955 v Primorskem dnevniku in Slovenskem Jadranu. Uredila jo je Tanja Jakomin Kocjančič, ki je tudi avtorica obsežne spremne besede.
Knjiga prinaša podlistke, črtice in humoreske, v katerih se prepletajo socialne, nacionalne in domačijske teme. Avtorjeve časopisne prispevke, ki so prava zakladnica narečnih, zlasti pozabljenih besed, prežemajo preproste modrosti, predvsem pa ironija in humor, zasledimo pa tudi satiro. Glavnino objavljenih besedil je posvetil rojstnemu Kubedu in njegovim ljudem, pozornost pa je namenil še številnim drugim istrskim krajem. Knjigo bogati tudi fotografsko in dokumentarno gradivo.

 

O projektu:
 
Dolgoročni namen operacije Istralekt - medgeneracijsko ohranjanje slovenskega istrskega narečja v Slovenski Istri, ki se delno financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj, je prispevanje k ohranjanju in revalorizaciji narečja in kulturne dediščine v Slovenski Istri kot obliki ohranjanja nesnovne kulturne dediščine in lokalne identitete na območju, kjer je zaradi demografskih sprememb v preteklosti tovrstna kulturna dediščina ogrožena. V okviru operacije je bilo izvedenih več delavnic na osnovnih šolah, pogovornih večerov o narečju in drugih aktivnostih, ki so povezane z ohranjanjem narečne besede.