NAREČJE V KOPRU, IZOLI IN PIRANU

TODOROVIĆ SUZANA

LIBRIS d.o.o. Koper

9789616618441

Monografija obravnava narečje v Kopru, Izoli in Piranu in dopolnjuje raziskave o dveh istrskih narečjih, ki sta bili obravnavani tudi v predhodnih monografijah Suzane Todorović: Narečno besedje piranskega podeželja (2014), Šavrinsko in istrskobeneško besedje na Piranskem (2015) in Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra (2015).


V knjigi avtorica poudarja, da v slovenski Istri obstajata dve istrski narečji: slovensko istrsko narečje in italijansko istrsko narečje ali istrobeneščina, ki se v Istri še govori v treh obalnih mestih in v neposrednem zaledju teh mest. V Kopru, Izoli in Piranu ter v njihovih bližnje zalednih krajih so Istrani vedno govorili samo istrsko narečje romanskega porekla, v širšem zaledju in notranjosti slovenske Istre pa slovensko istrsko narečje.


V raziskavi, predstavljeni v tej knjigi, so bili trije istrskobeneški govori slovenske Istre obravnavani zgodovinsko, leksikološko in slovnično. Narečno besedje je bilo v vsakem mestu posebej zbrano na podlagi že v predhodnih raziskavah uporabljane vprašalnice, ki je bila prilagojena in dopolnjena s pojmi, ki se nanašajo na življenje v mestu. Kratka slovnica za vse tri istrskobeneške govore je bila izdelana na podlagi obsežnih narečnih besedil, posnetih na terenu. Dejansko stanje in raba istrskobeneških idiomov je bila razbrana iz zgodovinskih virov in terenskega dela. Med raziskavo so bile zabeležene klasične narečne posebnosti treh istrskoitalijanskih idiomov in njihove jezikovne inovacije, ki kažejo na postopno nivelizacijo teh govorov in počasno stapljanje s pogovorno italijanščino.

12,00€ 15,26€


Na zalogi - dobavljivo takoj