LEUKHUP!: KMEČKO UOPRNIŠTVO VOBDOBJU PREDMODERNE

JERŠE SAŠO

DRUŠTVO SLOVENSKA MATICA

Znanstvena razprava prinaša triindvajset razprav uglednih slovenskih zgodovinarjev, umetnostnih zgodovinarjev, antropologov, etnologov in sociologov, ki so nastale ob 500. obletnici velikega kmečkega upora na Slovenskem leta 1515.

25,00€

Rok dobavljivosti preverite na tel. 05 6278 630