Novice

Branje poezije ZA SVET BREZ ZIDOV


Vabljeni na pesniški večer

ZA SVET BREZ ZIDOV

ki bo 27. februarja 2019 ob 19.00 v knjigarni Libris, Repičeva 3, Koper.

Na večeru bodo nastopili: Krištof Dovjak, Marella Nappi, Andrej Medved, Sandro Pecchiari, Barbara Pogačnik, Antonio G. Della Rocca in Veronika Simoniti.

Večer bosta vodili Irena Urbič in Barbara Pogačnik.

Branje je del akcije Za svet brez zidov, ki na pobudo svetovnega pesniškega gibanja World Poetry Movement poteka v februarju 2019 po vsem svetu, tudi v Sloveniji.

Branje organizirajo Forum Tomizza, knjigarna Libris, Slovenski center PEN in Kulturno-umetniško društvo Poiesis v soorganizaciji z Društvom za novo umetnost in Društvom Škuc ter v sodelovanju z World Poetry Movement in v povezavi z branji v Zagrebu in Trstu.

 ***

Gentilmente invitati alla serata di poesia

PER UN MONDO SENZA MURI

che si terrà il 27 febbraio 2019 alle 19.00 presso la libreria  Libris, Via Repič 3, Capodistria.

Alla serata parteciperanno:Krištof Dovjak, Marella Nappi, Andrej Medved, Sandro Pecchiari, Barbara Pogačnik, Antonio G. Della Rocca eVeronika Simoniti.

A condurre l'incontro sarannoIrena Urbič eBarbara Pogačnik.

La lettura fa parte del progetto Per un mondo senza muri che, su iniziativa del movimento mondiale della poesia World Poetry Movement, si svolge nel febbraio 2019 in tutto il mondo, anche in Slovenia.

L'evento è organizzato dal Centro sloveno PEN, dal Forum Tomizza, libreria Libris, dall'Associazione artistico-culturale Poiesis in co-organizzazione con la Società per la nuova arte e la Società Škuc, nonché in collaborazione col World Poetry Movement e in collegamento con le letture a Zagabria e Trieste.