Novice

Ahmed Burić in Velibor Čolić


BRILJANTEN PISATELJSKI DVOJEC

AHMED BURIĆ & VELIBOR ČOLIĆ

Četrtek, 20. 8. 2020, ob 19.00

Koper, Prešernov trg (na Mudi), pred Knjigarno Libris

Odlomke iz svežih slovenskih prevodov,  Čolićevega romana PRIROČNIK ZA IZGNANCE ter Burićevega TI JE SMEŠNO, DA MI JE IME DONALD?, interpretira dramski igralec Rok Matek, večer pa krmari Irena Urbič.

Dobrodošli!

 ECCELENTE  DUO  LETTERARIO

VELIBOR ČOLIĆ & AHMED BURIĆ

Giovedì, 20 agosto 2020 alle 19.00

Capodistria, Piazza Prešeren (alla Muda) davanti alla Libreria LIBRIS

Estratti dai romanzi tradotti in sloveno TI FA RIDERE, CHE IO MI CHIAMI DONALD? di Ahmed Burić e MANUALE D'ESILIO di Velibor Čolić nell'interpretazione dell' attore Rok Matek.

Conduce la serata Irena Urbič.

Benvenuti!