BON 21 TUDI ZA NAKUPE V SPLETNI KNJIGARNI LIBRIS

X

Novice

Založba Libris izdala novo knjigo: Narečje, življenje in hišna imena v treh istrskih krajih.


Založba Libris izdala novo knjigo:

Narečje, življenje in hišna imena v treh istrskih krajih. Bertoki, Pomjan, Šared

Založba Libris ob Slovenskih dnevih knjige predstavlja knjigo dialektologinje Suzane Todorović Narečje, življenje in hišna imena v treh istrskih krajih. Todorovićeva se v tokratni, njeni že 15. monografiji, posveča narečju, življenju in hišnim imenom v treh krajih slovenske Istre – v Bertokih, Pomjanu in na Šaredu, kjer domačini še danes ohranjajo pristno slovensko narečno govorico.

Predstavitev knjige bo v sredo, 16. junija 2021,ob 18. uri na Prešernovem trgu v Kopru. V pogovoru bodo sodelovali dr. Suzana Todorović, avtorica monografije, dr. Tjaša Jakop, urednica in recenzentka, narečne govorke in govorci in Ingrid Celestina iz založbe Libris, ki bo pogovor povezovala.

V knjigi Narečje, življenje in hišna imena v treh istrskih krajih sta obravnavana bertoški in šaredski govor, ki do sedaj še nista bila proučena, medtem ko je značilnosti pomjanskega narečnega govora razčlenil že Tine Logar, ki je v kraju raziskoval med 18. in 22. junijem 1957, in sicer v sodelovanju s takrat 54-letnim domačinom Antonom Jermanom. 

Pri raziskovanju narečja in hišnih imen v treh istrskih krajih se je dialektologinja oprla izključno na podatke, ki jih je pridobila od domačinov med narečjeslovnimi raziskavami, opravljenimi med letoma 2018 in 2020. K sodelovanju je pritegnila petnajst narečnih govorcev, ki se večinoma sporazumevajo v svoji materinščini.

Med intervjuji je pridobila podatke o številu v kraju živečih domačinov, o domačem poimenovanju kraja in njegovih prebivalcev, preteklem načinu življenja ter vaških obrteh in poklicih, vaških praznovanjih nekoč in danes, načinu sporazumevanja z mestnim romanskim prebivalstvom v preteklosti, nekdanjih prodaji pridelkov v Kopru in Trstu, šavrinski obrti, vaških kulturnih društvih, rabi jezika doma in v šoli, negovanju domače besede, integraciji priseljencev v vaško okolje in hišnih imenih, ki jih posebej razčlenjujemo v zadnjem poglavju monografije.

Knjigo sta recenzirali dr. Martina Ožbot s Filozofske fakultete UL in dr. Tjaša Jakop z Dialektološke sekcije ISJFR ZRC SAZU.  Iz recenzije dr. Martine Ožbot Currie:

»S serijo monografij o romansko-slovenski jezikovni situaciji na obalnem območju se je Suzana Todorović uveljavila kot njena poglavitna poznavalka in z novo monografijo, ki je zdaj pred nami, je svojo vlogo še utrdila. Monografija bogati slovenski, italijanski in širši mednarodni znanstveni prostor, saj se ukvarja z romansko-slovanskim jezikovnim stikom in pri tem predstavlja spoznanja, ki so pomembna za dialektologijo in obenem za kontaktno in zgodovinsko jezikoslovje kot tudi za sociolingvistiko. Prinaša tudi številna opažanja, ki so relevantna za etnologijo, antropologijo in sociologijo.«

 

Dogodek je del kulturnih dejavnosti v knjigarni, ki jo sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.