Novice

Predstavitev knjige Razvoj izolske kirurgije in zgodbe kirurga


Prijazno vabljeni na predstavitev knjige Razvoj izolske kirurgije in zgodbe kirurga avtorja prim. Stanislava Mahneta, ki bo v sredo, 25. januarja 2023, ob 18. uri, v Pretorski palači v Kopru.

V knjigi avtor oriše razvoj izolske kirurgije, ki ji je osebno posvetil štiri desetletja, in poti do nove bolnišnice. Pripoved dopolni z osebnimi spomini in številnimi fotografijami.

Na predstavitvi, ki jo bo povezovala Neva Zajc, sodelujeta še urednica Ingrid Celestina in predstojnik kirurškega oddelka v Izoli dr. Mladen Gasparini.

 

Z veseljem vam predstavljamo pomembno delo na področju zdravstva na Primorskem, ki smo jo izdali v naši založbi Libris.  Primarij dr. Stanislav Mahne je avtor knjige Razvoj izolske kirurgije in zgodbe kirurga. Knjiga ima več kot 250 strani in je obogatena s številnimi fotografijami. Razdeljena je na več poglavij, ki skušajo pozabi iztrgati del zgodovine razvoja zdravstva in kirurške stroke na Primorskem.

Uvodni del je namenjen kratki zgodovini razvoja medicinske stroke v Slovenski Istri od 11. stoletja pa do konca 2. svetovne vojne, v naslednjih poglavjih pa nam avtor oriše razvoj kirurgije v regiji. Posebna pozornost je namenjena  zasnovi, pripravi in selitvi v novo bolnišnico. V drugem delu avtor pred nas razgrinja osebne zgodbe povezane z delom kirurga.

Kot je v spremni besedi zapisal dr. Mladen Gasparini  »se skozi celo knjigo pravzaprav kot rdeča nit vleče tiho spoštovanje avtorja do velikih in malih ljudi, ki so v zgodbo o kirurgiji in zdravstvu na Primorskem vtkali del sebe in s svojim delom in zagnanostjo omogočili njen razvoj. Še posebno spoštljivo se avtor obrača na svoje učitelje in mentorje, ki so bili pripravljeni mlademu zdravniku stati ob strani, ga spodbujati … Dr. Mahne s to knjigo doživeto, a strokovno dosledno uokvirja razvoj kirurgije v Slovenski Istri, kateri je tudi sam dal velik pečat. Knjiga se bere kot roman o ljubljeni osebi, o čemer priča tudi vloženi trud pri zbiranju materiala, pričevanj in vtisov

Zdravnik primarij Stanislav Mahne je ugleden kirurg, ki je bil pionir v slovenskem prostoru pri uvedbi minimalno invazivnih tehnik na področju abdominalne kirurgije. Bil je predsednik Sveta zavoda SB Izola, več let tudi predstojnik Kirurškega oddelka in predsednik regijskega odbora ZZS. Objavil je več strokovnih člankov, aktivno sodeloval in bil tudi organizator več pomembnih kongresov in simpozijev.

Leta 2014 je bil pobudnik pro bono ambulante v Kopru, kjer še sedaj oskrbuje osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Je tudi aktiven član Kulturnega društva Peter Martinc, ki neguje in širi francoski jezik in kulturo.

Za pomoč pri izvedbi dogodka se zahvaljujemo Mestni občini Koper.

Prireditev je del kulturnih dejavnosti v knjigarni, ki jih sofinancira JAK RS.